Salvador Sunyer parla de la seva visió de Girona com a ciutat de teatre