Creix amb Temporada Alta

A partir d’avui, publiquem una sèrie de vídeos amb recomanacions d’espectacles de la pròxima edició del Festival. El projecte, que s’ha treballat al llarg de les últimes setmanes amb alumnes de realització d’audiovisuals i espectacles del CIFOG, s’ha plantejat com un espai de participació del públic del festival a les xarxes socials i amb l’objectiu de servir de guia perquè els espectadors puguin triar les obres de la programació d’enguany.

La tria dels “recomanadors” s’ha fet tenint en compte diferents perfils. Així, hem demanat la col·laboració de nens, joves, bibliotecaris, programadors, influencers…

La campanya, que porta el nom de Creix amb Temporada, comença avui amb una peça protagonitzada per l’actriu i presentadora Txe Arana. La voluntat del festival és que aquestes peces siguin compartides des de les vostres xarxes socials, que us siguin útils i que d’alguna manera facin créixer la vostra vinculació i experiència amb el Festival.

La sèrie tindrà de moment 7 entregues que anirem publicant pròximament.