Canvi de dates d’ ‘El·lipsi’ i altres modificacions en la programació