Posposades les funcions de Llibràlegs V a les Biblioteques de Girona