Nova projecció d’El cau i funció suspesa definitivament d’El·lipsi