Nova edició de Temporada Alta a Iberoamèrica: l’escena catalana creua l’Atlàntic