El confinament comarcal passa a ser de dilluns a diumenge