Històric 2002

Isabelle Huppert ens popularitza

Mantenim una línia ascendent de coproduccions amb un total de 7 muntatges en aquesta edició. Presentem King Lear de la Royal Shakeaspeare Company, Fedra de Joan Ollé o Resiste Rossetto de Cecilia Rosetto. Finalment ens posicionem a Europa en bona mesura gràcies a les actuacions de l’actriu Isabelle Huppert, que presenta 4.48 Psychose al Festival.

Espectacles: 39 (+ cinema)
Coproduccions: 4
Estrenes: 17 
Espectadors: 17.907 (total) / 91,34% (ocupació)
 Sales:(+ cinema Truffaut)
Pressupost: 437.981,81 €

Cartell 2002, Carles Santos

Considerat un dels artistes més polifacètics del nostre país, la seva trajectòria artística el consagra com a un artista multidisciplinari com els homes del Renaixement: excel·lent pianista, compositor guardonat en nombroses ocasions, creador d’espectacles i d’òperes, realitzador i intèrpret de pel·lícules, artista gràfic, …
Ja de molt jove destaca com a virtuós del piano, interpretant tant als clàssics com als nous compositors d’avantguarda, especialitzant-se en música contemporània. Entre 1976 i 1978 es dedica exclusivament a la composició i interpretació de la seva pròpia obra.
Els seus espectacles no solament es centren en la música, sinó que el teatre i la dansa hi tenen un paper rellevant, sense oblidar el lloc que hi juguen el vestuari o la il·luminació, donant com a fruit un nou gènere destinat a veure’l en directe.
Pel que fa a la seva obra gràfica, treballa de manera molt estreta amb Maria Elena Roqué. En els seus treballs multidisciplinaris s’hi barregen la fotografia, la poesia, la música… Donant lloc a obres experimentals, properes a l’art conceptual, el happening i la performance. Tal i com es pot comprovar en el cartell, una de les principals característiques de l’obra plàstica de Carles Santos són les repeticions, joc gràfic que provoca l’aparició de nous significats a les imatges representades.