Històric 1993

Per primer cop estrenem 2 espectacles

Malgrat oferir una programació modesta, incorporem dues estrenes ja a la segona edició de Temporada Alta. Des d’aleshores hem considerat les estrenes com una de les nostres prioritats. Juan Echanove, amb el seu muntatge El Cerdo, és un dels artistes més destacats d’aquesta edició de Temporada Alta.

Espectacles: 6
Coproduccions: 0
Estrenes: 2 
Espectadors: 4.169 (total) / 68% (ocupació)
 Sales: 1
Pressupost: 10.500.000 pesetas